Ημερήσια αρχεία: 30 Απριλίου, 2017

1 άρθρο

fast fashion, who made your clothes

Το φαινόμενο fast- fashion

“Fast Fashion” μπορούμε να ορίσουμε το φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη μόδα του 21ου αιώνα, η οποία κινείται και αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς (fast). Έχει δημιουργήσει μια νέα οικονομία στην οποία ρόλο πλέον δεν παίζουν τα ετήσια fashion shows στις μητροπόλεις της μόδας, αλλά το εμπόρευμα των fast- fashion brands το οποίο ανανεώνεται […]