Ημερήσια αρχεία: 3 Οκτωβρίου, 2017

1 άρθρο

H&M COSCIOUS

Our Conscious Report: τα διπλά μηνύματα πίσω από την “αειφόρο μόδα” της H&M

Όταν αναφερόμαστε στην αειφορία, μιλάμε για την εκμετάλλευση φυσικών υλικών και πηγών ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ταράσσεται το οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας τη μελλοντική ισορροπία. Η βιώσιμη ανάπτυξη ή βιωσιμότητα είναι ένα πρότυπο παραγωγής, το οποίο στοχεύει στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το […]